THE NEW VALUE FRONTIER 京瓷 创造新价值

30%增强尼龙PA6系列

点击数:
     30%增强尼龙PA6系列:
     材料:30%增强尼龙PA6
     特性:耐磨,高强度,耐热性,耐油性,高刚性
     应用:齿轮,链条,链板等运动部件

相关产品